ขั้นตอนการทดสอบความเข้มข้นของเหงื่อ (Non -Exercise Sweat Concentration Test)

✅ ทดสอบที่ไหนก็ได้ที่มี Wifi, โต๊ะวาง Laptop และ ที่เสียบปลั๊กไฟ ✅ ใช้เวลาทดสอบทั้งสิ้น 40-50 นาที ✅ ไม่ต้องมีการออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้น ❌ไม่แนะนำให้ ผู้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจเข้ารับการทดสอบ


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

ขั้นตอนการทดสอบความเข้มข้นของเหงื่อ (Non -Exercise Sweat Concentration Test)

ทดสอบที่ไหนก็ได้ที่มี Wifi, โต๊ะวาง Laptop และ ที่เสียบปลั๊กไฟ

  1. นั่งพักและทำความสะอาดแขนที่จะใช้ แปะ ตัวกระตุ้นต่อมเหงื่อ

  2. เริ่มใช้การกระตุ้นกระแสไฟฟ้าอ่อน สองจุด เพื่อกระตุ้นต่อมเหงื่อให้ทำงาน (ใช้เวลา 5-10 นาที)

  3. ทาบเครื่องมือเก็บตัวอย่างเหงื่อ ที่ ท่อนแขน และ รอเก็บตัวอย่างเหงื่อเพื่อนำไปเข้าเครื่องวิเคราะห์ (ใช้เวลา 20-30 นาที)

  4. นำตัวอย่างเหงื่อเข้าเครื่องวิเคราะห์ เพื่ออ่านและแปลค่า ความเข้มข้นของเหงื่อ

  5. รับรายงานค่าความเข้มข้นของเหงื่อ (Sodium loss = ......mg/1 liter of sweat)

  6. รับคำปรึกษาจาก Sweat Expert เพื่อนำค่าความเข้มข้นของเหงื่อ ไปใช้ในวันซ้อมและแข่ง

  7. ค่าที่ได้รับในรายงานจะเป็นค่าความเข้มข้นของโซเดียมในเหงื่อ 1 ลิตรและ ไม่ใช่ อัตราการสูยเสียเหงื่อมากหรือน้อย

ค่าทดสอบ 4000บ และแถม PF Gel 2 ซอง

✅ใช้เวลาทดสอบทั้งสิ้น 40-50 นาที

✅ไม่ต้องมีการออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้น

❌ไม่แนะนำให้ ผู้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจเข้ารับการทดสอบ

😍 VDO ขั้นตอนการทำ SWEAT TEST

🔈ฟังข้อมูลเพิ่มเติม ; More Information

⚡️ติดต่อเราเพื่อรับการทดสอบได้ที่ LINE ID: @tctriathlon

ผลิตภัณฑ์ Precision Hydration Tablet จากประเทศอังกฤษ จะช่วยเติมเกลือแร่และโซเดียมให้คุณสามารถใช้กล้ามเนื้อและร่างกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวัน รวมถึงการซ้อมและแข่งกีฬา

🚀PH Tablet Promotion
PH 1000 = 450 THB / tube
PH 1500 = 450 THB / tube

English enquiries, please call 👉 + 66 81 548 9995
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.