📚3 หนังสือน่าอ่าน สำหรับนักวิ่ง นักไตรกีฬา : 26 Marathons , How bad do you want it ? , Perform under pressure


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

📚สรุป และ แนะนำ 3 หนังสือน่าอ่านสำหรับ นักวิ่ง นักไตรกีฬา

26 Marathons , How bad do you want it ? , Perform under pressure

  • แนวคิดและเนื้อหาแต่ละเล่มเป็นอย่างไร
  • Key Massages ของแต่ละเล่มเป็นอย่างไร
  • นำไปปรับใช้กับตัวเองได้แบบไหนอย่างไร 

ทั้งหมดนี้ฟังได้ที่ The Solid Pace Podcast EP.71

Powered by STAGE Find The Real U
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.