"เริ่มต้นด้วย Protect , Correct และ Develop" คุยกับ Jean พชรพล ทรัพย์เปี่ยมลาภ ; National Academy of Sports Medicine (NASM) Personal Trainer, Functional Movement Screen Level 1 & 2 Professional

คุยกับ Jean พชรพล ทรัพย์เปี่ยมลาภ National Academy of Sports Medicine (NASM) Functional Movement Screen Level 1 & 2 Professional Admin FB Page Jeanpacks พูดคุยกับ คุณ Jean ในเรื่อง ที่มาและ สิ่งที่เรียนรู้ ในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณ Jean เป็นแบบไหน อย่างไร ? #FunctionalMovementScreen คือ อะไร และ ทำไมนักกีฬาทุกชนิดและคนทั่วไปทุกคนถึงควรทำ ? #นักวิ่ง , #นักไตรกีฬา จะได้อะไร จาก #StrengthTraining และ Functional Movement Screen (FMS) ? ฟังคำตอบพร้อมกัน ที่ The Solid Pace Podcast Episode 33


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.