5 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มวางแผนซ้อม Endurance Sports โดย TCtriathlon: IRONMAN U & TrainingPeaks Level 2 Coach


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

5 เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มวางแผนซ้อม Endurance Sports

สรุปเนื้อหาสำคัญบทที่ 20 จากหนังสือ Essentials of Strength Training & Conditioning

  • ตัวชี้วัดสำคัญของ Endurance Sport Performance คืออะไร
  • รูปแบบการซ้อม ที่มีประสิทธิภาพของเป็นแบบไหน อย่างไร
  • ประเด็นอะไรที่เราควรหาค่าที่แม่นยำเพื่อกำหนดการซ้อมที่เหมาะสม
  • แผนซ้อมที่ดีควรมีลักษณะแบบไหน 

ฟังได้ที่ The Solid Pace Podcast EP.96
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.