"ผมไม่ได้ชนะอะไรเลย นอกจากตัวเอง" 🏔 คุยกับ พี่จุ๋ง ดร. ชุมพล ครุฑแก้ว 🎙 นายกสมาคม วิ่งเทรลไทย และ Great Himalaya Trail Finisher


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

"ผมไม่ได้ชนะอะไรเลย นอกจากตัวเอง"

🎙คุยกับ พี่จุ๋ง ดร. ชุมพล ครุฑแก้ว :

นายกสมาคม วิ่งเทรลไทย, Great Himalaya Trail Finisher 🏔

  • เรื่องราวการเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาของพี่จุ๋งเป็นอย่างไร
  • เส้นทางการเริ่มวิ่งเทรล จนถึง การเป็น UTMF และ Great Himalaya Trail Finisher 
  • ทำไมถึงเริ่มก่อตั้งสมาคมวิ่งเทรลไทย
  • สิ่งที่พี่จุ๋ง อยากให้เกิดขึ้นในสังคมนักวิ่งเทรลในอนาคตคืออะไร
  • "ผู้ซึ่งหิมาลัยไว้ชีวิต" คือหนังสือเกี่ยวกับอะไร และ Key Message ที่ส่งถึงผู้อ่านมีอะไรบ้าง

ทั้งหมดนี้ฟังได้ที่ The Solid Pace Podcast EP.72

Powered by STAGE Find The Real U 
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.