"กล้าตั้งเป้าหมายและรับผิดชอบในความฝันของเรา" คุย กับ Pat ปัณณภัทร กรัณย์เพชร  : นักไตรกีฬา age group หญิง แนวหน้าเมืองไทย

"กล้าตั้งเป้าหมายและรับผิดชอบในความฝันของเรา" คุย กับ Pat ปัณณภัทร กรัณย์เพชร  : นักไตรกีฬา age group หญิง แนวหน้าเมืองไทย ประสบการณ์ ไตรกีฬาครั้งแรกเป็นแบบไหน การซ้อมและแข่งไตรกีฬา สำหรับผู้หญิง มีความยาก/ง่ายอย่างไรบ้าง วิธีสร้างแรงจูงใจเพื่อดูแลสุขภาพ และ ซ้อมกีฬา ช่วง สถานการณ์ Covid หนึ่งวันของการใช้ชีวิตทำงานและซ้อมกีฬา ของ ภัส เป็นแบบไหน อย่างไร ฟังคำตอบพร้อมกัน ที่ The Solid Pace Podcast Episode 37


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.