"ลมหายใจ, ความยืดหยุ่น และ ความแข็งแรง คือ หัวใจของ Pilates" คุยกับ ครูจี๊ด ดาวิกา ฤกษ์เฉลิมพจน์ Pilates Instructor, นักวิ่ง, นักไตรกีฬา

จุดเริ่มต้น และ ที่มาของการฝึก Pilates ของครูจี๊ด เป็นแบบไหน ? จุดที่ทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็น ครู Pilates ของครูจี๊ดเกิดขึ้นได้อย่างไร ? การเริ่มต้นกับกีฬาแบบ Endurance มีเรื่องราวแบบไหน อย่างไร ? STAGE Pilates Master Class เป็นแบบไหน และ แตกต่างจากการเรียน Pilates ที่อื่นอย่างไร ? ฟังคำตอบพร้อมกัน ที่ The Solid Pace Podcast Episode 45


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.