คุณใช้ คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ในการหา  Training Zone ?

การหา Training Zone จาก % Max Heart Rate หรือ % FTP ยังแม่นยำและเหมาะกับทุกคนหรือไม่?  BF(Breathing Frequency), VT (Tidal Volume) , Fat Max คืออะไร ? ระบบหายใจ และ ลมหายใจ ของเราส่งผลต่อการซ้อมและแข่ง อย่างไร ? เราจะใช้หลัก วิทยาศาสตร์ ในการหา  Training Zone ได้อย่างไร? ฟังทุกคำตอบได้ที่ The Solid Pace Podcast Episode 47


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.