"เริ่มต้นตอนนี้ คือ เวลาที่ดีที่สุด " คุย เรื่อง Strength Training กับ JEANPACKS NASM Certified PT & FMS Pro and Special Guest Lothar Markert

ขั้นแรกที่ นักวิ่ง นักไตรกีฬา จะเริ่ม Strength Training คืออะไร? / Movement พื้นฐานที่นักวิ่ง , นักไตรกีฬา ควรฝึกก่อนเริ่ม Strength Training เป็นอย่างไร? / ถ้าไม่ใช่ นักกีฬาควรฝึก ความแข็งแรง หรือไม่ ? / Periodisation ของการฝึกความแข็งแรงเพื่อให้ peak วันแข่ง/ Model การฝึกความแข็งแรงที่แนะนำคือ แบบไหน อย่างไร / Work out at home แบบไหนที่เราออกแบบได้เองและทำให้ฝึกได้ครบทุกส่วนของร่างกาย/


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.