"เมื่อ New York วิ่งไปกับคุณ 🗽" 🇺🇸 แบ่งปันประสบการณ์ วิ่ง NYC Half Marathon 2022 🗽


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

"เมื่อ New York วิ่งไปกับคุณ" 🇺🇸

แบ่งปันประสบการณ์ วิ่ง NYC Half Marathon 2022 🗽

  • เดินทางอย่างไร, สมัครยังไง, วิ่งเส้นทางไหน
  • หาเพื่อนนักวิ่งคนไทยได้ที่ไหน
  • พักแถวไหนดี
  • ประสบการณ์วันแข่ง
  • เที่ยวไหนดี หลังแข่งจบ
  • ทำไมต้องไปวิ่ง NYC Half

ฟังได้ที่ The Solid Pace Podcast EP.99
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.