“ถ้าเรายังก้าวขาไปข้างหน้า เส้นชัยจะวิ่งมาหาเราเอง” คุยกับ บุญถึง ศรีสังข์ นักวิ่งมาราธอนไทย Rio Olympic Games 2016 และ Asian Games 2014

คุยกับ บุญถึง ศรีสังข์  นักวิ่งมาราธอนไทย  Rio Olympic Games 2016 และ Asian Games 2014 มาราธอนแรกของ คุณบุญถึงเป็นอย่างไร? ฟังประสบการณ์ แข่ง SEA Games, Asian Games และ Olympic Games  ความรู้สึกและความเห็นต่อวงการวิ่งไทย การวิ่งมีความหมายอย่างไรกับคุณ บุญถึง แผนซ้อมวิ่งมาราธอนที่ดีควรเป็นแบบไหน อย่างไร? ปรัชญา/หลักที่คุณ บุญถึง ยึดถือในการเป็นโค้ชคืออะไร? ฟังคำตอบพร้อมกัน ที่ The Solid Pace Podcast Episode 32


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.