คุยกับ Niji : อดีต นักไตรกีฬา Asian Cup Junior Elite ปี 2001-2005

คุยกับ คุณ Niji อดีต นักไตรกีฬา Asian Cup Junior Elite ระยะ Sprint & Olympic  🏊‍♂️🚴🏻‍♂️🏃🏽‍♂️🇹🇭การเตรียมตัวแข่ง ไตรกีฬา ระยะ sprint สำหรับ beginner ควรเป็น แบบไหน อย่างไร? ไตรกีฬา ในช่วงปี 2000-2005 เป็นแบบไหน เหมือน/ต่างกับปัจจุบันอย่างไร ? ฟังได้ที่นี่ครับ


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.