“ความสมดุล , การได้รู้จักตัวเอง และ ระเบียบวินัย คือ สิ่งที่ดีที่สุดของ ไตรกีฬา” ธนภัทร ศิริพรประสาร : นักไตรกีฬา, Optima Bike Brand Manager

จุดเริ่มต้นการเล่นกีฬาของคุณแชมป์เป็นอย่างไร ทำไมถึงเลือกไตรกีฬา / เส้นทางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง จาก Beginner มาเป็น Top Age Group/ Optima Bike มีเรื่องราวและจุดเริ่มต้นอย่างไร/ ประสบการณ์ STAGE Indoor Tri Dash ของคุณแชมป์เป็นอย่างไร / ติดตามฟังได้ที่ The Solid Pace Podcast Episode 56


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.