🚀"เป็นไปไม่ได้ คืออะไร ?" สรุป SUB7 SUB8 ใน 50 นาที 🏊🏽‍♂️🚴🏽‍♂️🏃🏾‍♂️


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

The Solid Pace Podcast EP. 109

"เป็นไปไม่ได้ คืออะไร?"

สรุป PHO3NIX SUB7 SUB8 Powered by Zwift ใน 50 นาที 

  • สรุปเหตุการณ์วันแข่ง 
  • แผนการแข่งของนักกีฬาแต่ละคนเป็นยังไง
  • ทำไมมนุษย์ถึงควรทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

ONLINE COACHING SERVICE 
by USA Triathlon Level 1 and IRONMAN U Coach 

Support TCtriathlon at
Facebook
Instagram 
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.